HTX Nông nghiệp Buôn Choáh thí điểm trồng lúa ST25

Cập nhật ngày: 19/08/2021 | 08:37 GMT+7

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Buôn Choáh (Krông Nô) đang thí điểm trồng 6 sào lúa ST25 trong vụ hè thu năm nay.

Lúa ST25 vụ Đông Xuân của HTX Nông nghiệp Buôn Choáh cho năng suất cao

Hiện nay, diện tích lúa ST25 đang phát triển tốt, bước vào thời kỳ làm đòng. Lúa có bị sâu bệnh, nhưng HTX đã xử lý kịp thời. Nếu lúa ST25 vụ hè thu phát triển tốt, cho năng suất cao, những vụ sau, HTX sẽ gieo cấy đại trà.

Trước đó, vụ đông xuân 2020-2021, HTX đã sản xuất thành công 80 ha lúa ST25 và đạt năng suất khoảng 11 tấn lúa khô/ha, cao hơn lúa ST24 khoảng 1 tấn khô/ha.

Tin, ảnh: Thanh Nga

4,571
Viết bình luận mới