Krông Nô có 18 tổ hợp tác

Cập nhật ngày: 11/06/2020 | 08:15 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Toàn huyện Krông Nô (Đắk Nông) hiện có 18 tổ hợp tác đang hoạt động. Các tổ hợp tác liên kết sản xuất đem lại hiệu quả; trong đó, hiện nay có 6 tổ hợp tác liên kết sản xuất lúa gạo, trái cây, rau theo tiêu chuẩn VietGAP với khoảng 100 hộ tham gia, tổng kinh phí đóng góp trên 3,5 tỷ đồng.

Các tổ hợp tác liên kết nội bộ, tổ chức sản xuất mang tính đồng bộ đã nâng cao giá trị sản phẩm. Các tổ hợp tác sản xuất sản phẩm tiêu chuẩn VietGAP đã hình thành cánh đồng mẫu lúa; tạo thương hiệu, hàng hóa cung ứng ra thị trường.

Ảnh minh họa

Địa phương có 10 tổ hợp tác chăn nuôi bò, dê. Năm 2019, các mô hình được hỗ trợ 600 triệu đồng từ chương trình nông thôn mới. Các tổ hợp tác chăn nuôi bước đầu mang lại hiệu quả. Các hộ chăn nuôi bò thường cùng thôn và thay nhau chăn thả, tiết kiệm ngày công lao động. Trên địa bàn có 2 tổ hợp tác dịch vụ thủy nông nội đồng được thành lập để quản lý nước sinh hoạt và hoạt động từ việc hưởng lợi các công trình do Nhà nước đầu tư.

Tác giả. Thanh Nga

2,312
Viết bình luận mới