HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Krông Nô: Giải thể bắt buộc 34 hợp tác xã

Cập nhật ngày: 31/05/2017 | 09:22 GMT+7

Huyện Krông Nô đã thành lập Hội đồng giải thể các hợp tác xã (HTX) để thực hiện công bố quyết định giải thể và tiến hành giải thể bắt buộc đối với 34 HTX trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đài nước và bồn chứa tài sản do nhà nước đầu tư của HTX Đắk Xuân

Trong số 34 HTX được công bố quyết định giải thể bắt buộc có 21 HTX được thực hiện các bước theo đúng quy định của Luật HTX khi các HTX này có đầy đủ ban quản trị HTX. Còn lại 13 HTX do các thành viên trong ban quản trị HTX và các xã viên không còn tại địa phương nên không liên hệ được.

Do đó, Hội đồng giải thể chỉ thực hiện công bố quyết định tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, đồng thời gửi lại thông báo, quyết định giải thể bắt buộc cho các xã, thị trấn để các xã, thị trấn thông báo cho các HTX đến nhận thông báo và quyết định giải thể.

Trong quá trình làm việc, Hội đồng giải thể đã thu hồi 20 giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX và 21 con dấu của các HTX. 1 HTX do chủ nhiệm đã chết không tìm thấy giấy đăng ký kinh doanh, chỉ thấy con dấu nên hội đồng giải thể thu hồi con dấu. Còn 13 giấy đăng ký kinh doanh HTX và 13 con dấu chưa thu hồi được vì chủ nhiệm và thành viên Ban quản trị HTX tự giải thể và đi khỏi địa phương mang theo giấy tờ liên quan đến HTX. Hiện các xã, thị trấn không biết thông tin và không liên lạc được với các HTX này.

Các HTX này phải giải thể chủ yếu do vi phạm quy định tại khoản 2, điều 54 Luật HTX năm 2012: không hoạt động trong 12 tháng liên tục, không bảo đảm đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật HTX năm 2012 trong 12 tháng liên tục; không đại hội thành viên thường niên trong 18 tháng liên tục mà không có lí do, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, không thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

Về tài sản, qua kiểm tra xác định tài sản còn lại đến thời điểm công bố bắt buộc giải thể HTX, có 17 HTX còn tài sản do nhà nước đầu tư, trong đó có 16 công trình nước sạch, 1 dây chuyển sản xuất của HTX dịch vụ Nông nghiệp, Thương mại Đắk Rồ, Hội đồng giải thể đã lập biên bản giao cho UBND các xã, thị trấn tạm quản lý tài sản theo quy định.

Về nợ công, có 2 HTX còn nợ tiền ngân sách nhà nước chưa hoàn trả với số tiền hơn 2 tỷ đồng bao gồm: HTX dịch vụ Nông nghiệp, Thương mại Đắk Rồ (xã Nam Nung) nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng và HTX dịch vụ cấp nước sinh hoạt Đắk Xuân nợ quỹ Hội phụ nữ huyện 190 triệu đồng. Hội đồng giải thể đề xuất phương án xử lý, cho thanh lý tài sản do Nhà nước đầu tư cho các HTX trên địa bàn huyện, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thành lập hội đồng định giá và thanh lý tài sản do nhà nước đầu tư cho các HTX theo đúng quy định hiện hành.

Đối với các HTX đã ngừng hoạt động, có quyết định giải thể bắt buộc nhưng bị thất lạc giấy phép đăng ký HTX và con dấu; ngừng hoạt động, có quyết định giải thể bắt buộc nhưng chưa thu hồi lại được giấy phép đăng ký HTX, con dấu của HTX do ban quản trị không còn ở địa phương sẽ thông báo trên sóng phát thanh của huyện 3 kỳ liên tiếp theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012.

Sau thời gian thông báo, làm thủ tục hủy giấy phép đăng ký HTX và con dấu của HTX theo quy định của Luật HTX. Thực hiện thủ tục khoanh nợ đối với HTX dịch vụ nông nghiệp thương mại Đắk Rồ, Hội LHPN huyện hướng dẫn thủ tục xử lý nợ vay đối với các hội viên theo quy định hiện hành.

Ông Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, toàn tỉnh có khoảng 50 HTX ngưng hoạt động chưa thể tiến hành giải thể thì địa bàn huyện Krông Nô có 34 HTX. Các HTX trên danh sách vẫn còn nhưng ngừng hoạt động sẽ ảnh hướng xấu đến việc tuyên truyền thành lập HTX kiểu mới. Việc giải thể sẽ giúp cho việc tham mưu, thực hiện chính sách được tốt hơn, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

Bài, ảnh: Hưng Nguyên

1,991
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?