Lao động của các HTX đóng bảo hiểm chỉ đạt hơn 0,48%

Cập nhật ngày: 11/11/2021 | 08:31 GMT+7

Đến nay, chỉ có 41 trong số gần 230 HTX trên địa bàn tỉnh thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tổng cộng toàn tỉnh chỉ có 90/18.600 lao động (hơn 0,48%) đóng bảo hiểm. Các trường hợp đóng bảo hiểm chủ yếu là thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, kế toán, ban kiểm soát HTX.

Nguyên nhân số lượng lao động tại các HTX ít tham gia đóng bảo hiểm là do các thành viên tham gia HTX chỉ dừng ở việc mua chung, bán chung và sử dụng dịch vụ của HTX.

Đa số lao động tham gia ở các HTX chủ yếu mang tính thời vụ, nên việc đóng bảo hiểm gặp nhiều khó khăn.

Thanh Nga

2,463
Viết bình luận mới