HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ðắk Nông được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Cờ thi đua

Cập nhật ngày: 09/01/2020 | 08:11 GMT+7
Phía Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

Ngày 7/1, tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2019 tổ chức tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ðắk Nông đã vinh dự được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Cờ thi đua.

Trong năm 2019, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ðắk Nông đã thực hiện xuất sắc vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua khu vực các tỉnh Tây Nguyên và tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể và công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chương trình củng cố phát triển HTX nông nghiệp, HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Thanh Nga

2,610
Viết bình luận mới