HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh công tác vận động thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 21/01/2015 | 08:50 GMT+7

Trong thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã làm tốt công tác vận động và thu hút tất cả các hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Công tác vận động được gắn với việc củng cố và phát triển HTX, tích cực vận động thành viên tham gia hoạt động xóa đói, giảm nghèo tại địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau để đạt được bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Công tác này hiện đã đi vào cuộc sống và thu hút một lực lượng đáng kể người lao động tham gia vào lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, đồng thời xây dựng và triển khai các chương trình, dự án ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ xã Nâm N’Jang và xã Trường Xuân của  huyện Đắk Song trong xây dựng nông thôn mới.

Trong năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã tổ chức hội nghị tuyên truyền về các chính sách phát triển kinh tế tập thể, phổ biến Luật Hợp tác xã 2012 và các chính sách liên quan. Đến nay, xã Trường Xuân thành lập được 1 tổ hợp tác và đang hoạt động ổn định.

P.Đ

 

3,460
Viết bình luận mới