Lợi ích mua chung bán chung

Cập nhật ngày: 17/09/2019 | 09:22 GMT+7

Thời gian qua, việc sản xuất nông nghiệp vẫn còn mang tính chất nhỏ lẻ; tổ chức, định hướng sản xuất nông nghiệp bền vững còn hạn chế.

Phần lớn nông dân đều khó khăn khi tiếp cận đầu vào vật tư nông nghiệp cũng như đầu ra cho sản phẩm. Chính vì thế, đã có nhiều hợp tác xã  (HTX) nông nghiệp được thành lập để giúp nông dân khắc phục những khó khăn, hạn chế này.

Việc thành lập HTX sẽ tổ chức lại sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm, định hướng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững. Sản xuất nông nghiệp gắn thị trường bằng cách kết nối doanh nghiệp để mua chung, bán chung vật tư nông nghiệp, các mặt hàng tiêu dùng và sản phẩm đầu ra, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, các thành viên HTX góp vốn xây dựng quỹ tín dụng nhằm hỗ trợ cho thành viên HTX khi gặp khó khăn, giúp thành viên HTX tham gia thị trường thuận lợi hơn.

Các thành viên tham gia HTX sẽ tập trung khắc phục những diện tích cây trồng năng suất thấp, chất lượng không đồng đều, những vườn cây trồng chưa phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Duy trì các vườn đang sản xuất theo quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ làm sao cho tăng năng suất cao hơn năm trước. Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, phấn đấu 100% sản phẩm của HTX đạt tiêu chuẩn về chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm không có tồn dư hóa chất phân bón, thuốc BVTV để bán cho người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp chế biến. Tất cả vì mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho từng hộ thành viên và HTX. Hướng thành viên sử dụng tư liệu sản xuất chủ yếu sẵn có của mỗi hộ để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Đặc biệt, HTX tổ chức thành viên tham gia vào hoạt động chuỗi giá trị hồ tiêu, cà phê,… nhằm tạo ra giá trị gia tăng và thương hiệu cho sản phẩm vùng để có cơ hội tham gia thị trường cho HTX, tiến tới thương hiệu huyện, thương hiệu tỉnh; qua đó làm thay đổi tập quán canh tác, biết hạch toán kinh tế hộ, liên kết doanh nghiệp mua chung, bán chung tạo ra lợi thế cạnh tranh cho hai bên. 

Các thành viên khi vào HTX được hưởng lợi từ mua chung phân bón, thuốc BVTV, tất cả thành viên có đủ vật tư phân bón, thuốc BVTV nhờ pháp nhân HTX mua qua hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp hoặc nhà máy sản xuất. Bảo đảm chất lượng, số lượng và chủng loại phân bón, thuốc BVTV theo nhu cầu. Mua với số lượng lớn sẽ được giảm về giá, được Nhà nước hoàn lại thuế giá trị gia tăng. Hưởng lợi từ hợp đồng thu mua sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường. Được HTX tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất nông sản sạch, được bao tiêu sản phẩm tạo nguồn thu nhập ổn định.

Hoa Thám - Đức Hùng

 

1,909
Viết bình luận mới