Năm 2019 phấn đấu thành lập mới 20 HTX

Cập nhật ngày: 21/01/2019 | 09:44 GMT+7

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 61 xã, trong đó có 45 xã đã có hợp tác xã (HTX), chiếm 73%. Trong năm 2018, các HTX đã tham gia trực tiếp, gián tiếp trên 10 tiêu chí xây dựng NTM, góp phần đáng kể làm đổi thay diện mạo nông thôn.

HTX Tia Sáng (phường Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa) chuẩn bị hàng chanh dây xuất khẩu

Nhiều HTX tổ chức liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác để nâng cao năng lực, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tham gia xây dựng hệ thống thủy lợi, dịch vụ trồng và chăm sóc cây xanh đô thị, thu gom rác thải... giải quyết việc làm, ổn định đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 16 xã chưa có HTX, chiếm 27%.

Các xã chưa có HTX gồm: Long Sơn và Đắk N’Drót (Đắk Mil); Đắk Sôr, Đức Xuyên, Đắk Nang, Nam Xuân (Krông Nô); Đắk Môl, Đắk Hòa (Đắk Song); Đắk R’tíh, Đắk Ngo (Tuy Đức); Kiến Thành, Nhân Đạo (Đắk R'lấp); Đắk Som, Đắk P’lao, Quảng Hòa (Đắk Glong) và xã Quảng Thành (Gia Nghĩa).

Thực hiện kế hoạch năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2019 có trên 80% xã có HTX. Cụ thể, Liên minh HTX tỉnh đặt ra mục tiêu thành lập mới 20 HTX, 1 Liên hiệp HTX trở lên; phát triển và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, HTX nông nghiệp hữu cơ, HTX phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm, đưa sản phẩm của các THT, HTX trên địa bàn tỉnh tham gia xúc tiến thương mại trong cả nước.

Để thực hiện mục tiêu này, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX thành lập mới và nâng cao hiệu quả của các HTX chuyển đổi theo luật HTX năm 2012, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Đức Hùng

3,134
Viết bình luận mới