Nhiều HTX được hỗ trợ phát triển

Cập nhật ngày: 15/09/2020 | 08:55 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Trong giai đoạn 2012-2020, nhiều HTX đã được hỗ trợ vốn, điều kiện sản xuất, kinh doanh từ các chính sách hỗ trợ HTX phát triển sản xuất, kinh doanh của Trung ương và địa phương.

Ảnh minh họa

Cụ thể, thông qua Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Liên minh HTX tỉnh đã tạo điều kiện cho 8 HTX vay 808 triệu đồng để triển khai thực hiện các dự án. Từ năm 2014 tới nay, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã tạo điều kiện cho 40 lượt HTX vay vốn (được ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh) triển khai các dự án, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm thành viên.

Ngoài ra, thực hiện chính sách hỗ trợ các HTX phát triển, từ 2012 -2020, toàn tỉnh có 15 HTX được thuê đất để hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng diện tích trên 1.220 ha.

Thanh Nga

3,063
Viết bình luận mới