Phát huy vai trò của hợp tác xã trong thời kỳ hội nhập

Cập nhật ngày: 11/04/2019 | 08:56 GMT+7

Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể phát triển trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, từ thấp đến cao, trong đó HTX là nòng cốt.

HTX giúp những người lao động, những người sản xuất nhỏ tập hợp nhau lại trong một tổ chức kinh tế chung để giải quyết có hiệu quả những vấn đề sản xuất, kinh doanh và đời sống của họ. Sản phẩm của các thành viên đủ sức cạnh tranh và chống lại sự chèn ép của các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn. Đây cũng là phương thức để bảo đảm lợi ích và xây dựng vị thế của họ trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập.

HTX hồ tiêu Thuận Phát (Đắk Song) đầu tư máy sấy tiêu ngũ sắc, nâng cao giá trị sản phẩm tiêu trên thị trường

Ông Trần Văn Đức, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông được thể hiện thông qua việc thành lập HTX, THT để liên kết các hộ sản xuất nhỏ lẻ, cá thể nhằm mở rộng quy mô sản xuất, sản xuất theo một quy trình, tạo ra sản phẩm đồng nhất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các HTX cùng sản xuất, cùng tiêu thụ sản phẩm với số lượng, chất lượng đáp ứng được nhu cầu thị trường và phục vụ các cơ sở chế biến.

Kết quả hội nhập bước đầu, trên địa bàn tỉnh đã có 15 HTX tham gia chuỗi giá trị tiêu biểu như: Sản phẩm cà phê của HTX Công Bằng Thuận An (Đắk Mil) đạt tiêu chuẩn Fair trade, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; HTX Nông nghiệp, thương mại Tia Sáng, xuất khẩu chanh dây đông  lạnh, nước chanh dây sang thị trường Hàn Quốc…

 

Theo số liệu thống kê của Liên minh HTX tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh có 134 HTX, 1 Liên hiệp HTX với tổng số gần 12.000 thành viên. Tổng vốn điều lệ của các HTX, Liên hiệp HTX hơn 122,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động trong các HTX đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng.

 

Mặc dù đã phát huy những hiệu quả tích cực nhưng các HTX vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, đòi hỏi phải có những thay đổi kịp thời để có thể đứng vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập với thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Vì vậy, Liên minh HTX tỉnh và các HTX cần phát huy vai trò của mình để giúp nông dân nghiên cứu thị trường, quy hoạch sản xuất theo nhu cầu, tổ chức tiêu thụ sản phẩm,  tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường

Bài, ảnh: Đức Hùng

2,290
Viết bình luận mới