HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 56/KL/TW: Kinh tế tập thể có nhiều đổi mới và nâng cao hiệu quả

Cập nhật ngày: 19/11/2014 | 10:05 GMT+7

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/2/2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT)” (Kết luận 56), các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh triển khai sâu rộng. Theo đánh giá sau gần 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 56, kinh tế tập thể đã có nhiều đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 152 hợp tác xã (HTX), trong đó 84 HTX đang hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, giao thông, vận tải, dịch vụ điện, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nước sinh hoạt, xây dựng, vệ sinh, môi trường, chợ và quỹ tín dụng nhân dân.

HTX Tân Thịnh (Đắk Glong) phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm

Toàn tỉnh cũng có 168 tổ hợp tác (THT) tổ chức và đăng ký hoạt động, quy mô bình quân từ 5-7 thành viên. Các HTX, THT  có vốn đăng ký kinh doanh gần 219 tỷ đồng, vốn hoạt động gần 332 tỷ đồng, doanh thu năm 2013 là đạt trên 118 tỷ đồng, lợi nhuận trên là 5,2 tỷ đồng.

Sau khi luật HTX năm 2012 có hiệu lực đã tạo ra bước chuyển biến mới. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, THT ngày càng mở rộng. Các chỉ tiêu về giá trị kinh tế, nộp ngân sách, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động tăng đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, hầu hết các HTX đã được củng cố một bước về tổ chức quản lý và năng lực hoạt động, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu về kinh tế, xã hội, văn hóa, đời sống của cán bộ, thành viên và người lao động. Những HTX thành lập mới đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của người lao động, thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ trong quản lý, điều hành nguồn vốn và có phương án hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo đã tạo được sự đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước đối với KTTT. Những chính sách phát triển KTTT của tỉnh được ban hành đã tháo gỡ một số rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho KTTT phát triển. Hiện nay, một số HTX đã được UBND tỉnh, các huyện trực tiếp giao đất, cho thuê đất, không thu tiền sử dụng đất.

Hàng năm, Liên minh HTX, các cơ quan chức năng và các trung tâm chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật của tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo, hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, dây chuyền sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nhằm tạo điều kiện cho HTX và THT phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tổ chức thực hiện Kết luận 56 vẫn còn một số tồn tại như một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa nhìn nhận, đánh giá đúng vị trí cũng như ý nghĩa về mặt xã hội của khu vực KTTT mang lại cho cộng đồng. HTX vẫn còn hạn chế về trình độ và năng lực quản lý. Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho khu vực KTTT như tín dụng, đất đai, đào tạo nhân lực… nhưng trên thực tế các HTX vẫn chưa tiếp cận được.

Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt của HTX Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Đắk Song (Đắk Song)

Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh và chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 56 để đẩy mạnh việc củng cố và phát triển và nâng cao hiệu quả của KTTT. Tỉnh cũng khuyến khích thành lập HTX, THT và tăng cường sự liên kết với các trang trại, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo sự chuyển biến tích cực trong KTTT, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của thành viên và cộng đồng dân cư.

Tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển mô hình HTX kiểu mới, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn việc thực hiện Xây dựng nông thôn mới và phấn đấu tốc độ tăng trưởng trong khu vực HTX, THT đạt từ 6,5 – 7%/năm.

Bài, ảnh: Thanh Nga

2,155
Viết bình luận mới