Thành lập 11 hợp tác xã nông nghiệp

Cập nhật ngày: 28/07/2021 | 08:57 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tư vấn thành lập các HTX.

Theo đó, Liên minh HTX tỉnh đã thành lập 11 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nâng tổng số các HTX trong lĩnh vực này lên 149 HTX.

Đắk Song là địa phương có nhiều HTX mới thành lập, với 3 HTX. Các huyện Đắk Mil, Đắk Glong, Tuy Đức, mỗi huyện thành lập 2 HTX; Krông Nô và Cư Jút mỗi huyện thành lập 1 HTX.

Các HTX hoạt động theo hướng kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ với sản xuất, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên và các hộ nông dân. Sau khi thành lập, Liên minh HTX tỉnh và các địa phương đã tư vấn, hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh.

Phan Đinh

3,317
Viết bình luận mới