Thành lập mới 17 HTX, 2 liên hiệp HTX

Cập nhật ngày: 13/11/2019 | 09:06 GMT+7

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 17 HTX kiểu mới và 2 liên hiệp HTX. Các HTX và liên hiệp HTX đều hoạt động theo luật HTX năm 2012 và tổ chức sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Lễ ra mắt HTX Nông nghiệp, dịch vụ, thương mại hữu cơ Nam Bình, huyện Đắk Song

Hầu hết các HTX được thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ. Đây là kết quả của quá trình Liên minh HTX tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn về các chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, hướng dẫn các nhóm sáng lập viên về quy trình thành lập, tổ chức bộ máy, mua chung, bán chung, phương thức hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị, kết nối thị trường.

Sau khi thành lập các HTX này được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm để khi thành lập Hợp tác xã các nhóm sáng lập viên xây dựng quy trình sản xuất, theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, ORGANIC, 4C, UTZ,… Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ lập website trang thông tin về chỉ dẫn địa lý vùng, từ đó truy xuất nguồn gốc, xây dựng lô gô, nhãn hiệu, tập huấn cập nhật kiến thức về kinh tế thị trường để HTX đi vào hoạt động sản xuất có hiệu quả.

Tin, ảnh: Đức Hùng

2,153
Viết bình luận mới