HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra

Cập nhật ngày: 19/08/2015 | 09:48 GMT+7

Vận động để phần lớn số hộ dân trên địa bàn tỉnh tham gia, sử dụng dịch vụ của các hình thức KTTT là HTX, THT, trang trại.

Nhân rộng các HTX mạnh, củng cố HTX yếu kém; phấn đấu tăng tỷ lệ HTX khá/giỏi lên 35%, HTX trung bình 40%, giảm HTX yếu/kém xuống còn 15%, HTX không hoạt động đề nghị giải thể 10%.

Thành lập mới mỗi năm từ 5-10% HTX, trong nhiệm kỳ thành lập 1 liên hiệp HTX; thí điểm mô hình HTX mới, nhân rộng mô hình HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Vận động số HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh đạt trên 70%.

Phấn đấu đạt từ 35-40% cán bộ quản lý HTX được đào tạo có trình độ từ trung cấp trở lên, số còn lại được bồi dưỡng các kiến thức có liên quan.

Phấn đấu mỗi huyện, thị xã có từ 1-2 mô hình HTX mạnh toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng trong khu vực HTX đạt từ 6,5-7% năm.

Tích cực phối hợp các tổ chức Đảng, đoàn thể địa phương phát triển Đảng, đoàn viên trong các loại hình KTTT.
Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chính sách hỗ trợ phát triển KTTT; tham mưu triển khai Thông báo Kết luận số 90/TB-UBND tỉnh ngày 18/9/2014 của Ban chỉ đạo phát triển KTTT.

Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể HTX ngừng, không hoạt động theo luật HTX năm 2012.

P.Đ

2,329
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?