HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Toàn tỉnh có 126 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Cập nhật ngày: 12/08/2020 | 08:02 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Toàn tỉnh có 126 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX hoạt động theo hướng kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ với sản xuất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên và các hộ nông dân.

Ảnh minh họa

Đến nay, 24 HTX có liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị; sản xuất theo hướng sinh thái, hữu cơ, đẩy mạnh xuất khẩu, hoạt động đa ngành nghề kể cả du lịch nông nghiệp… Các HTX nông nghiệp tập hợp nông dân vào mua chung, bán chung, nâng cao giá trị sản phẩm và giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn.

Thanh Nga

3,693
Viết bình luận mới