HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Toàn tỉnh có 3 liên hiệp HTX

Cập nhật ngày: 09/01/2020 | 08:12 GMT+7
Phía Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

Ðến cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 3 liên hiệp HTX, trong đó Liên hiệp HTX Hợp Lực Ðắk Nông được thành lập năm 2018; Liên hiệp HTX Hữu cơ Việt Nam và Liên hiệp HTX Nông nghiệp - Thương mại Công Bằng Việt Nam thành lập năm 2019.

Các liên hiệp HTX thu hút 14 HTX tại các tỉnh Ðắk Nông, Ðắk Lắk, Kon Tum tham gia cùng liên kết sản xuất, kinh doanh sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Phan Đinh

2,709
Viết bình luận mới