HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Triển khai xây dựng mô hình điểm tổ hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 02/03/2015 | 10:23 GMT+7

Hiện nay, các ngành và địa phương trong tỉnh đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 2/7/2014 của Tỉnh ủy về chỉ đạo, hướng dẫn, vận động thành lập các mô hình tổ hợp tác (THT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Theo đó, trong 2 năm tới, toàn tỉnh sẽ xây dựng thí điểm 24 THT trong vùng đồng bào DTTS. Các THT điểm được xây dựng tại các thôn, buôn, bon, tổ dân phố có đông người DTTS sinh sống. THT điểm chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất hàng hóa nông sản, chăn nuôi theo hướng bền vững, cung cấp các loại dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Liên minh HTX  tỉnh tổ chức tuyên truyền thành lập tổ hợp tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Chư Jút

Ông Hà Công Xã, Trưởng Phòng Chính sách - Tuyên truyền phát hợp tác xã (HTX), Liên minh HTX tỉnh cho biết: “Trước mắt, trong năm 2015, Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tập hợp những nông dân là người đồng bào DTTS có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh để thành lập ít nhất mỗi huyện 1 THT làm điểm. Hiện tại, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các huyện Đắk Song, Chư Jút, Krông Nô, Đắk Glong tổ chức 4 lớp tập huấn, phổ biến các chính sách thu hút khoảng 1.000 người dân tham gia. Các lớp tập huấn chủ yếu phổ biến, tuyên truyền những nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế hợp tác; luật HTX năm 2012; Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của THT; Chỉ thị 18 - CT/TU của Tỉnh ủy… cho các sáng lập viên, người dân và cán bộ người DTTS tại các thôn, buôn, bon”.

Hiện nay, các huyện, thị xã cũng đã chỉ đạo các phòng, ban khảo sát và lựa chọn những mô hình THT phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cuộc sống tại địa phương. Các địa phương đã vận động những hộ đồng bào DTTS có điều kiện, khả năng tham gia vào THT, nhất là phát triển THT từ các nhóm đồng sở thích tại các địa phương và những THT hiện đang hoạt động để xây dựng thành mô hình điểm.

Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị chuyên môn đã hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động THT. Liên minh HTX tỉnh đã khảo sát, đánh giá nhu cầu vay vốn của các mô hình THT để đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí, tổ chức quản lý và cho các đơn vị vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên là người DTTS tham gia các THT. Mỗi đoàn thể chính trị phấn đấu phối hợp với các huyện thành lập từ 4 - 6 THT, riêng Hội Nông dân tỉnh thành lập từ 6 - 8 THT.

Trước mắt, Sở Nông nghiệp - PTNT sẽ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành lập các THT trong lĩnh vực nông nghiệp và tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội hỗ trợ phát triển các mô hình điểm. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp - PTNT sẽ hướng dẫn các THT sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm khi có sản phẩm hàng hóa.

Các mô hình THT điểm sẽ tạo ra phương thức tổ chức sản xuất mới trong một nhóm người DTTS dựa trên tinh thần liên kết, hợp tác trong quy trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm hàng hóa, tiết kiệm và phát huy tối đa công dụng của các tư liệu sản xuất. Việc xây dựng mô hình THT điểm nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho các thành viên, qua đó tạo ra hiệu ứng tâm lý và sức lan tỏa trong trong cộng đồng dân cư, từng bước phát triển rộng mô hình ra cộng đồng.

Bài, ảnh: Thanh Nga

2,180
Viết bình luận mới