Tuyên truyền pháp luật về hợp tác xã ở Cư Jút

Cập nhật ngày: 11/06/2020 | 09:05 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Liên minh Hợp tác xã tỉnh (HTX) Đắk Nông vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ hội nông dân, tổ hợp tác và HTX trên địa bàn huyện Cư Jút.

Ảnh minh họa

Các học viên được phổ biến nội dung của Luật Hợp tác xã năm 2012; hướng dẫn chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, điều hành HTX; xây dựng phương án hoạt động các HTX bảo đảm dịch vụ cho các thành viên của các HTX theo đúng quy định; hướng dẫn xây dựng điều lệ HTX, nội dung và chương trình tổ chức đại hội thành viên HTX…

Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu các chính sách về kinh tế hợp tác và nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Nhà nước và của tỉnh.

Bảo Trọng

3,269
Viết bình luận mới