Công tác khuyến nông đạt nhiều kết quả

Cập nhật ngày: 28/02/2018 | 08:51 GMT+7

Trong năm 2017, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư huyện Chư Jút đã xây dựng nhiều mô hình khuyến nông đạt kết quả thiết thực. Trong đó, đáng chú ý là mô hình thâm canh lúa Đài thơm 8 tại xã Đắk D’rông với 7 hộ tham gia với tổng diện tích 2 ha.

Hiện diện tích thuộc mô hình này đã thu hoạch xong, năng suất bình quân đạt khá với 8 tấn/ha. Mô hình gà thả vườn tại xã Đắk Wil có 5 hộ tham gia với tổng đàn khoảng 500 con, tỷ lệ sống đạt 98%, trọng lượng bình quân ước đạt 2,3-2,5kg con.

Nhìn chung các mô hình điều thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao, hiện đã và đang tiến hành hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và thanh lý mô hình để ứng dụng trong thực tiễn.

Bên cạnh việc xây dựng mô hình khuyến nông, Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư, Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên cây trồng, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật thâm canh và áp dụng các giống mới cho người dân.

Năm 2017, huyện đã tổ chức được 40 lớp tập huấn kiến thức cho nông dân, bao gồm 9 lớp kết hợp với các công ty, doanh nghiệp và 31 lớp thuộc chương trình, đề án phát triển khuyến nông, với trên 2.200 lượt người tham dự.

Văn Tâm

2,314
Viết bình luận mới