Cư Jút cấp phát 3.164 bộ sách giáo khoa, vở viết cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo

Cập nhật ngày: 02/08/2018 | 09:09 GMT+7

UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) vừa tiến hành tiếp nhận và cấp phát 3.164 bộ sách giáo khoa, vở viết cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Cụ thể, về vở viết mỗi học sinh tiểu học được hỗ trợ 14 cuốn, học sinh THCS 20 cuốn vở viết/học sinh; đối với sách giáo khoa, mỗi học sinh được cấp một bộ. Nguồn kinh phí được lấy từ ngân sách của tỉnh.

Đây là kết quả thực hiện theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND, ngày 6/9/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bình MInh

3,223
Viết bình luận mới