Tâm Thắng và Nam Dong giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 26/10/2020 | 09:09 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút Vũ Văn Bính, mới đây, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 2 xã Nam Dong và Tâm Thắng. Kết quả kiểm tra cho thấy 2 xã này giữ vững được 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã NTM.

Thôn 7, xã Tâm Thắng đang xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu

Hai xã này đang đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng đến việc xây dựng xã NTM nâng cao. Hiện tại, việc xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu, rẫy mẫu tại 2 xã này đã đạt khoảng 80 - 90% kế hoạch đề ra năm 2020.

Lê Phước

4,678
Viết bình luận mới