Thành lập mới 4 hợp tác xã

Cập nhật ngày: 27/08/2018 | 10:38 GMT+7

Từ đầu năm 2018 tới nay, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã thành lập mới được 4 hợp tác xã (HTX), trong đó có 1 HTX sản xuất gạch không nung ở Trúc Sơn, xã Trúc Sơn.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Cư Jút đã có 11 HTX (7 HTX nông nghiệp và 4 HTX phi nông nghiệp).

Để tìm giải pháp giúp các HTX hoạt động có hiệu quả, UBND huyện Cư Jút đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - PTNT phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng ban có liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan cho các đơn vị.

Kim Ngân

2,122
Viết bình luận mới