Tỷ lệ tham gia bảo hiểm đạt 96,7%

Cập nhật ngày: 29/01/2018 | 09:57 GMT+7

Trong năm 2017, huyện Chư Jút (Đắk Nông) đã cấp 85.000 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng. Tỷ lệ người dân dân tham gia BHYT năm 2017 là 83,47%, tăng 2,47% so với kế hoạch (81%) được giao.

 Hiện có 96,7% người dân của huyện tham gia BHYT và bảo hiểm tự nguyện. Nhìn chung, công tác cấp phát thẻ BHYT về cơ bản được thực hiện đầy đủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tuy nhiên, nhận thức về thực thi chính sách BHYT, bảo hiểm tự nguyện của một số doanh nghiệp còn hạn chế. Một số trường học chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia BHYT cho học sinh nên tỷ lệ tham gia chưa cao. Bên cạnh đó, một số xã còn chậm và sai sót thông tin trong quá trình lập danh sách.

Lê Phước

1,706
Viết bình luận mới