Xét duyệt được 75,9% diện tích đất theo Kế hoạch 437

Cập nhật ngày: 19/03/2018 | 09:33 GMT+7

Theo Phòng TN&MT huyện Chư Jút, đến nay, toàn huyện đã tổ chức kê khai được 693,3 ha đất cho 358 hộ gia đình, cá nhân, đạt 75,9% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất theo Kế hoạch 437 của UBND tỉnh.

Trong số diện tích đã kê khai, huyện đã tổ chức xét duyệt xong cho 330 hộ với diện tích 653,3 ha và đang tiến hành công khai hồ sơ. Đối với 223,7 ha chưa tiến hành kê khai, huyện đã chỉ đạo UBND các xã tiếp tục vận động người dân làm các thủ tục đăng ký, kê khai cấp GCN QSD đất theo quy định.

Theo Kế hoạch 437, ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh, những diện tích đất có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng từ 1/7/2004 - 1/1/2010 thu hồi từ các lâm trường giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng thì các địa phương phải cấp GCNQSD đất cho người dân. Sau khi rà soát lại, huyện Chư Jút được giao chỉ tiêu cấp GCNQSD đất đối với diện tích 917ha.

Lê Phước

2,634
Viết bình luận mới