1.443 lượt hộ đồng bào tại chỗ được hỗ trợ vay vốn sản xuất

Cập nhật ngày: 10/09/2020 | 08:12 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giai đoạn 2015 -2020, trên địa bàn huyện Đắk Glong đã có 1.443 lượt hộ được hỗ trợ vay vốn, với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Đến nay, hiệu quả nguồn vốn vay ngày càng được phát huy, các hộ vay vốn đều có thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng lên. Trong đó, phần lớn các hộ gia đình vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình như: Chăm sóc cà phê, tiêu và các loại cây ăn quả, chăn nuôi bò...

Giai đoạn 2015 - 2020, trong số các hộ vay vốn được hỗ trợ lãi suất thì có 10 hộ gia đình là những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.

Lê Dung

2,994
Viết bình luận mới