9 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư đạt 56,97%

Cập nhật ngày: 08/10/2020 | 08:44 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo UBND huyện Đắk Glong, trong 9 tháng đầu năm, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đã giải ngân được 123,54 tỷ đồng, đạt 56,97% kế hoạch.

Ảnh minh họa

Theo đó, kế hoạch vốn năm 2020 là 157,25 tỷ đồng, đã giải ngân được 68,64 tỷ đồng, đạt 43,65% kế hoạch. Kế hoạch vốn năm 2019 chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2020 của huyện là 59,61 tỷ đồng và đã giải ngân 54,9 tỷ đồng, đạt 92,1% kế hoạch. Trong đó, số dư dự toán là 18,46 tỷ đồng và đã giải ngân được 13,75 tỷ đồng, đạt 74,50% kế hoạch; số dư tạm ứng năm 2019 là 41,14 tỷ đồng, đã thực hiện thanh toán thu hồi tạm ứng là 41,14 tỷ đồng, đạt 100%.

Bảo Anh

3,826
Viết bình luận mới