97,9% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

Cập nhật ngày: 07/10/2021 | 08:18 GMT+7

Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện Đắk Glong có 10.532/12.928 hồ sơ thủ tục hành chính đã được giải quyết. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn 10.309 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 97,9%; hồ sơ giải quyết trễ hạn 223 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 2,1%.

Để có được kết quả này, thời gian qua, địa phương đã quan tâm kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) huyện. Các bộ phận chức năng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước. Đặc biệt, địa phương đẩy mạnh CCHC gắn với công tác thi đua khen thưởng; đồng thời, ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đánh giá, xác định chỉ số CCHC.

Bảo Anh

 

1,862
Viết bình luận mới
  • TIMSEN công ty kế toán chuyên nghiệp