Ban hành quy chế hoạt động Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch

Cập nhật ngày: 09/09/2021 | 10:03 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đắk Glong vừa ban hành quy chế hoạt động.

Theo đó, Trung tâm có nhiệm vụ chỉ huy hoạt động 24/24h, được sử dụng bộ máy và phương tiện của UBND huyện để phục vụ hoạt động; chủ trì, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quyết định các vấn đề về kế hoạch, giải pháp, phương án phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trung tâm thực hiện tiếp nhận, tổng hợp các chỉ đạo của cấp trên trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn; thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai phòng, chống dịch...

Các thành viên thuộc Trung tâm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bảo Anh

2,894
Viết bình luận mới