Chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện và xã

Cập nhật ngày: 19/01/2021 | 11:06 GMT+7

UBND huyện Đắk Glong vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị và UBND cấp xã về việc thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC).

Theo đó, Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện thống nhất thành lập UBBC huyện Đắk Glong và lập danh sách thành viên UBBC gửi về UBBC tỉnh trước ngày 29/1/2021. Đơn vị có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh minh họa

UBND các xã thống nhất và ra quyết định thành lập UBBC xã và lập danh sách thành viên gửi về huyện trước ngày 29/1/2021.

Cơ cấu, thành phần, số lượng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBBC cấp huyện, xã được thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Bảo Anh

4,756
Viết bình luận mới