Chi trả 472 triệu đồng theo chính sách hỗ trợ lãi suất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

Cập nhật ngày: 07/06/2018 | 08:15 GMT+7

Trong tháng 5, huyện Đắk Glong đã tiến hành chi trả tổng số tiền 472 triệu đồng cho 148 trường hợp là hộ dân, học sinh, sinh viên thuộc diện hỗ trợ lãi suất theo chính sách dân tộc.

Toàn huyện đã tiếp nhận 50 bộ hồ sơ hỗ trợ lãi suất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh và làm thủ tục chi trả hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định với tổng số tiền là hơn 198 triệu đồng.

Huyện thực hiện chi trả cho 86 bộ hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ khác theo Quyết định trên với tổng số tiền hơn 255 triệu đồng. Địa phương cũng đã thực hiện tiếp nhận 12 bộ hồ sơ của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc đối tượng theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh và chi trả với số tiền là 19 triệu đồng…

Bảo Anh

1,456
Viết bình luận mới