HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Cập nhật ngày: 12/12/2017 | 09:06 GMT+7

Qua 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững kinh tế, xã hội của địa phương.

Giải quyết thủ tục hồ sơ, giấy tờ cho người dân tại bộ phận "một cửa liên thông" UBND huyện Đắk Glong

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Theo Huyện ủy Đắk Glong, hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của toàn huyện là 1.255 người. Thời gian qua, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ như: đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm; phân cấp quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách về cán bộ.

Trên cơ sở đó, Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy các cấp bám sát các văn bản trong lãnh đạo, triển khai thực hiện về công tác cán bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kiến thức về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học… Trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, có khả năng tham mưu, đề xuất ý kiến giúp các cấp, các ngành hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ cấp xã cũng từng bước hoàn thiện, củng cố. Năm 2005, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có 48 người, đến nay đã tăng lên 173 người. Cơ cấu số lượng cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng được các tiêu chí theo quy định như tỷ lệ cán bộ nữ, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi ngày càng nhiều, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Qua nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, đa số cán bộ đều đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao…

Mặt khác, trong quá trình tiến hành công tác quy hoạch cán bộ, một số nơi đã có những cách làm mới, sáng tạo trong phương pháp và cách thức tiến hành, từng bước mở rộng dân chủ, công khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cho khóa tiếp theo vào năm thứ hai của nhiệm kỳ; đồng thời, xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ. Nhờ vậy, công tác quy hoạch cán bộ đã từng bước được thực hiện nền nếp hơn, bảo đảm “mở” và “động”, góp phần thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ.

Đối với số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc của ngành cấp trên quản lý, huyện cũng đã thực hiện hoặc phối hợp để nhận xét, đánh giá, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ hoặc giới thiệu nhân sự vào Ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên. Trong 3 năm qua, bình quân mỗi năm có trên 80% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao…

Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, nhất là chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được huyện quan tâm; trong đó có đầu tư kinh phí để có nhiều cán bộ được đi học nhằm nâng cao về trình độ nhận thức.

Đặc biệt, trong những năm qua, việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền ở cấp xã đã được Huyện ủy thực hiện bước đầu có hiệu quả như: Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND ở xã Đắk Som; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND ở xã Quảng Hòa; Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND ở xã Quảng Sơn và Đắk Ha. Từ đó góp phần bổ sung chất lượng nguồn cán bộ trên địa bàn và nâng cao hiệu quả công việc từ cơ sở…

Khắc phục những tồn tại

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đã không ngừng được củng cố, hoàn thiện về mọi mặt. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng nhận định, công tác này vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, việc nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện trong công tác cán bộ thực hiện chậm. Một bộ phận không nhỏ đánh giá cán bộ còn hình thức, đối phó, chưa phản ánh đúng cán bộ, hiệu quả công việc và chưa có chỉ tiêu đánh giá số cán bộ sau khi được đào tạo. Một số vị trí cán bộ được luân chuyển cũng chưa thật sự phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và chuyên môn công tác nên đã tạo ra những khó khăn nhất định trong quá trình tiếp cận và đảm nhận công việc mới.

Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển ở một số trường hợp còn nhiều bất cập. Một số cán bộ được luân chuyển từ nơi khác đến, ở môi trường mới chưa am hiểu sâu về tình hình địa phương, con người nên đóng góp đối với địa phương chưa nhiều...

Để khắc phục những tồn tại này, trong năm 2018, Huyện ủy Đắk Glong sẽ tập trung cho việc kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Huyện cũng sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn chung để xây dựng và cụ thể hóa các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, làm cơ sở cho công tác phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng sớm được đổi mới.

Theo đó, địa phương sẽ đánh giá, lựa chọn bổ sung cán bộ ngoài diện quy hoạch đủ tiêu chuẩn, có triển vọng đưa vào diện quy hoạch. Đối với cán bộ diện quy hoạch đào tạo lâu dài cũng sẽ xem xét, lựa chọn những người ưu tú trong công chức trẻ. Huyện cũng sẽ quan tâm nhiều hơn nữa tới việc để nhân dân tham gia vào công tác xây dựng và giám sát cán bộ…

Bài, ảnh: Lê Dung

884
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?