Cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra trong năm 2018

Cập nhật ngày: 10/12/2018 | 09:46 GMT+7

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và nỗ lực của nhân dân, kết thúc năm 2018, Đắk Glong đã cơ bản đạt và vượt những chỉ tiêu trọng tâm đề ra, duy trì mức tăng trưởng khá ở tất cả các lĩnh vực.

Năm 2018, toàn huyện gieo trồng được 1.804 ha ngô, tăng 36 ha so với cùng kỳ năm 2017

Trong năm 2018, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đặt ra 18 nhóm chỉ tiêu về kinh tế- xã hội để triển khai thực hiện. Qua rà soát, đánh giá, ước đến hết năm, toàn huyện có 16/18 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Điển hình như tăng trưởng kinh tế năm ước đạt 14,26% (kế hoạch là 14,02%), tăng 102,74% so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người đạt 19,2 triệu đồng (kế hoạch đưa ra là 17,5 triệu đồng), vượt gần 2 triệu đồng so với kế hoạch, tăng 113,6% so với năm 2017... Có 2 nhóm chỉ tiêu ước không đạt kế hoạch gồm chỉ tiêu về văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Thời gian qua, huyện Đắk Glong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người dân tổ chức sản xuất bảo đảm kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng vật nuôi. Trong năm 2018, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn huyện ước đạt 7.273 ha, tăng 3,4% so với năm 2017. Tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm hiện có 20.079 ha, tăng 2% so với năm 2017.

Có được kết quả này, các đơn vị chuyên môn, các xã đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn tại các thôn, bon, cụm dân cư. Hoạt động tuyên truyền, vận động tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được đẩy mạnh theo hướng tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Cụ thể, huyện triển khai mô hình trồng bưởi da xanh theo hướng VietGAP tại xã Đắk Ha với diện tích 8 ha/9 hộ gia đình tham gia thực hiện. Xây dựng 5 mô hình với 5 hộ tham gia sản xuất bơ trái vụ đạt tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP. Toàn huyện đã tổ chức 17 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, 2 cuộc hội thảo đầu bờ và diễn đàn khuyến nông tại các xã. Qua đó, nhiều giống mới, kỹ thuật canh tác ưu việt ngày càng được nông dân, doanh nghiệp ở các xã đưa vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Cùng với trồng trọt, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn cũng đạt nhiều kết quả khả quan hơn so với năm 2017. Theo đó, địa phương làm tốt khâu phòng chống dịch bệnh, tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường. Những tháng cuối năm, giá các sản phẩm chăn nuôi tăng dần cũng là một trong những nguyên nhân để bà con mở rộng quy mô đàn. Chính vì thế, sản lượng các sản phẩm chăn nôi xuất bán năm 2018 trên địa bàn đều tăng. Cụ thể như sản lượng thịt bò đạt 129 tấn (tăng 1 tấn); thịt lợn hơi xuất chuồng được 850 tấn (tăng 50 tấn); sản lượng thịt gà 156 tấn, tăng 3 tấn so với cùng kỳ năm 2017.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ cũng có những bước phát triển mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 157,8 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn ước đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 14,89% so với năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2018 toàn huyện ước đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 14,89 % so với năm trước

Trong công tác tài chính, Đắk Glong triển khai thực hiện tốt hoạt động kiểm soát chi, hạn chế các khoản chi phát sinh ngoài dự toán; thường xuyên kiểm tra, thanh tra tài chính đối với các đơn vị sử dụng quỹ ngân sách, thực hành tiết kiệm chi tiêu, loại bỏ các khoản chi không đúng định mức, tiêu chuẩn. Cùng với đó, để tăng thu, công tác kiểm tra thuế đã được huyện đẩy mạnh, nhất là đối với các doanh nghiệp hoàn thuế, khai thác tài nguyên, doanh nghiệp báo lỗ kéo dài. Qua đó, huyện chỉ đạo xử lý dứt điểm các đơn vị không giải trình được sai sót trong hồ sơ khai thuế.

Đắk Glong đã tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp nợ đọng để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền cho doanh nghiệp. Tổ chống thất thu thuế của huyện được thành lập, đi vào hoạt động đã phát huy vai trò trong công tác xử lý nợ đọng. Nhờ đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 233,679 tỷ đồng, đạt 105,22% so với dự toán giao. Trong đó thu ngân sách phân cấp huyện ước đạt 42,071 tỷ đồng, đạt 112,66% dự toán giao. Tổng chi ngân sách trên địa bàn trong năm ước thực hiện được 360,314 tỷ đồng, đạt 115,84% so với kế hoạch giao.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo tuy vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu giáo viên, trường lớp, trang thiết bị dạy và học nhưng huyện vẫn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh mầm non 5 tuổi đến trường của năm học 2018-2019 vượt chỉ tiêu được giao, đạt 96,6% số trẻ 5 tuổi trên địa bàn.

 

Ông Vũ Tá Long, Chủ tịch UBND huyện cho biết:

Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng đã giúp địa phương ước giảm được tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 48,3%, giảm 7,95% so với năm 2017, vượt 2,95% so với kế hoạch đặt ra. Mặc dù còn những hạn chế nhất định song kết quả trên chính là sự nỗ lực của của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả này cũng chính là tiền đề, động lực để địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019.

 

Bài, ảnh: Hồng Thoan

2,232
Viết bình luận mới