Công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng

Cập nhật ngày: 14/05/2018 | 09:07 GMT+7

Trong tháng 4, các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Đắk Glong có bước phát triển khá cả về sản lượng và chất lượng.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh toàn huyện thực hiện được 14,3 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện được 74,8 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ; tổng doanh thu ngành vận tải thực hiện được 10,3 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ…

Lê Dung

1,659
Viết bình luận mới