HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Đắk Glong: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 60 đảng viên mới

Cập nhật ngày: 15/06/2017 | 09:53 GMT+7

Từ ngày 12-17/6, Huyện ủy Đắk Glong (Đắk Nông) tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2017 cho hơn 60 đảng viên mới ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Theo đó, các học viên được truyền đạt 10 chuyên đề: Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Phát huy giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ  nam cho hành động của đảng và Cách mạng Việt Nam…

Lại Tuyến

1,678
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?