HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Đắk Glong: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 60 đảng viên mới

Cập nhật ngày: 15/06/2017 | 09:53 GMT+7

Từ ngày 12-17/6, Huyện ủy Đắk Glong (Đắk Nông) tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2017 cho hơn 60 đảng viên mới ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Theo đó, các học viên được truyền đạt 10 chuyên đề: Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Phát huy giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ  nam cho hành động của đảng và Cách mạng Việt Nam…

Lại Tuyến

1,340
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Bắt đầu vào năm học mới, nhiều phụ huynh lại băn khoăn về các khoản thu, chi ở các trường học. Bạn có thắc mắc, hay quan tâm đến các khoản thu thêm ở các trường học hiện nay hay không?