HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Glong hướng tới nền hành chính phục vụ

Cập nhật ngày: 15/03/2017 | 09:21 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020, huyện Đắk Glong đã và đang tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, nhằm hướng tới một nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Người dân tới giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Đắk Glong

Chấn chỉnh giờ giấc, lề lối làm việc

Việc làm đầu tiên trong lộ trình cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện, đó là chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của các cán bộ, công chức. Theo đó, trong năm 2016, huyện đã chỉ đạo quyết liệt đơn vị chức năng thực hiện các cuộc kiểm tra công vụ đột xuất tại hầu hết các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã.

Cụ thể vào cuối năm 2016, Đoàn kiểm tra công vụ của huyện đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại UBND của 6 xã và một số đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện quản lý. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn cán bộ, công chức cấp xã đều thực hiện tương đối tốt giờ giấc làm việc.

Tuy nhiên, ở một số xã như Đắk P’lao, Đắk Som và Quảng Sơn, thời gian đến trụ sở làm việc vào đầu giờ các buổi của một số cán bộ, công chức vẫn chưa bảo đảm. Nhiều trường hợp còn đi trễ, về sớm, ảnh hưởng tới việc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. Những người mới thay đổi chức danh hoặc chuyển đổi vị trí công tác của các xã cũng chưa triển khai đề nghị cấp lại thẻ công chức và đeo thẻ theo đúng quy định để người dân biết tên, chức danh, tiện trao đổi công việc…

Cũng vào cuối tháng 12/2016, Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu Đoàn kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. Tại 6 đơn vị được kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt tại buổi làm việc, nhưng không có lý do; trong đó, có một số đồng chí là lãnh đạo của các đơn vị…

Ngay sau các đợt kiểm tra, UBND huyện đã có công văn chỉ đạo về việc chấn chỉnh lại lề lối làm việc của các địa phương, đơn vị. Trong đó, lãnh đạo các đơn vị không chấp hành đúng giờ giấc làm việc và thực thi công vụ có báo cáo tự kiểm điểm ngay để UBND huyện xem xét.

Huyện cũng đã giao cho Phòng Nội vụ phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc; đồng thời, phải nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện thực thi công vụ và lề lối làm việc ngay tại đơn vị mình. Trong trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương nào có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, huyện sẽ báo cáo với tỉnh, đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện và sẽ tiến hành xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu các đơn vị có người vi phạm…

Việc chấp hành giờ giấc, lề lối, tác phong làm việc của các địa phương, đơn vị cũng đã được lãnh đạo huyện quán triệt quyết liệt trong các cuộc giao ban, hội nghị hằng tháng, hằng quý.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp huyện và cấp xã theo đúng quy định. Trong năm 2016, toàn huyện đã thực hiện tinh giản 1 cán bộ và 3 viên chức để giúp tổ chức bộ máy được tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn…

Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Trong giai đoạn 2016-2020, Đắk Glong phấn đấu đưa chỉ số CCHC cấp huyện nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Trong đó, năm 2017, địa phương xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong công tác CCHC của huyện.

Theo ông Nguyễn Tiến Duẩn, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện thì địa phương sẽ thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và tạo đột phá trong từng giai đoạn và thời điểm. Mỗi năm, huyện sẽ lựa chọn một nội dung chuyên đề lĩnh vực để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Cụ thể như năm 2017, huyện tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của huyện theo lộ trình và hướng dẫn của UBND tỉnh ở một số lĩnh vực như: Đầu tư, đất đai, môi trường, tài chính, y tế, lao động… Huyện sẽ thực hiện chuẩn hóa và tích hợp bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn. Phần mềm VNPT-OMS đã được sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, trong năm 2017, phần mềm này sẽ được triển khai áp dụng đồng loạt tại các phòng, ban và các xã theo lộ trình của tỉnh. Trong đó, phần mềm cập nhật, công khai 100% các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 2 trên trang thông tin điện tử của huyện.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng Nội vụ cũng cho biết sẽ xúc tiến thành lập Trung tâm Dịch vụ công cấp huyện trên cơ sở học tập kinh nghiệm của các địa phương đã làm và vận dụng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Huyện hướng tới thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương theo nguyên tắc “Công khai - minh bạch - chất lượng - đúng hẹn”, “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ” nhằm từng bước nâng dần tỷ lệ các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trong ngày, trong một buổi hoặc giải quyết ngay, hẹn và trả kết quả một lần, đúng cam kết, không yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần…

Cùng với các giải pháp cụ thể đó, trong năm 2017, huyện Đắk Glong còn tiến hành rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng. Trên cơ sở đó, huyện đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục không cần thiết để nâng cao chất lượng phục vụ trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước…

Bài, ảnh: Lê Dung

1,673
Viết bình luận mới