Đắk Glong phấn đấu đạt 80% cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học

Cập nhật ngày: 10/06/2021 | 09:00 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh họa

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, địa phương phấn đấu ngành chăn nuôi sẽ đạt mức tăng trưởng sản xuất từ 6-7%/năm; giai đoạn 2026-2030, đạt trung bình từ 7-8%/năm. Đến năm 2025, sản lượng thịt xẻ các loại trên địa bàn đạt 2.500 tấn; trong đó, thịt heo chiếm 74-78%; thịt gia cầm 10-12%; thịt gia súc ăn cỏ 14-15%; tỷ lệ gia súc và gia cầm được giết mổ tập trung tương đương khoảng 70% và 50%.

Huyện phối hợp với cơ quan chức năng phấn đấu xây dựng ít nhất 1 cơ sở an toàn dịch bệnh và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại bảo đảm an toàn sinh học…

Để đạt được mục tiêu trên, huyện tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như: Rà soát, ban hành và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển chăn nuôi; xây dựng các phương án, chương trình ưu tiên thực hiện mục tiêu; đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; tổ chức quản lý sản xuất gắn với chế biến và thị trường…

Lê Dung

2,115
Viết bình luận mới