Đắk Glong tập trung hướng dẫn nuôi trồng thủy sản theo hướng VietGAP

Cập nhật ngày: 09/09/2021 | 10:03 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Đắk Glong, trên địa bàn hiện có 10 cơ sở nuôi thủy sản lồng, bè đang hoạt động, với tổng số 28 lồng. Sản lượng thủy sản bình quân tại mỗi cơ sở đạt 2,5 tấn/lồng.

Các cơ sở chủ yếu nuôi trồng tại lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 & 4, với các loại cá như: trắm, thát lát, lăng, bống, rô phi…

Nuôi cá trên lòng Hồ thủy điện Đồng Nai 3 (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Huyện Đắk Glong hiện có diện tích ao, hồ tương đối lớn, tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch. Tuy nhiên, hiện nay, toàn bộ các hộ nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên địa bàn đều chưa thực hiện việc đăng ký theo quy định.

Các sản phẩm chưa xây dựng được thương hiệu nên chưa có đầu ra ổn định. Hồ thủy điện lại nằm trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông nên rất khó khăn trong công tác quản lý…

Để phát triển bền vững ngành nghề nuôi trồng thủy sản, huyện đang đề nghị ngành chức năng hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất. Trong đó, các sản phẩm đầu ra sẽ bảo đảm về chất lượng và truy xuất được nguồn gốc.

Việc quản lý chất lượng giống, nguồn thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sẽ được chú trọng. Các chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản cho những hộ dân trên lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 kết hợp với du lịch sớm được xây dựng, triển khai.

Đặc biệt, huyện tập trung hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng theo hướng VietGAP hoặc phấn đấu đạt các chứng nhận thực hành sản xuất thủy sản tốt.

Bảo Anh

2,537
Viết bình luận mới