HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đắk Som cưỡng chế, giải tỏa nhiều diện tích đất rừng bị lấn, chiếm trái phép

Cập nhật ngày: 11/02/2020 | 08:45 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Bắc
  • Giọng Nam miền Bắc
  • Giọng Nữ miền Nam
  • Giọng Nam miền Nam

Trong năm 2019, Đoàn thực hiện Chỉ thị 12 xã Đắk Som (Đoàn 12) đã thực hiện cưỡng chế, giải tỏa nhiều diện tích đất rừng bị lấn chiếm trái phép.

Trong đó, Đoàn 12 đã thực hiện tháo khung nhà dựng trái phép tại lô 27 khoảnh 8, tiểu khu 1802 do Trạm thực nghiệm Đắk Plao quản lý; giải tỏa tại 5 vị trí chiếm đất rừng trái phép, với tổng diện tích là hơn 2,4 ha và 100 trụ tiêu tại khoảnh 4, tiểu khu 1789 do UBND xã Đắk Som quản lý.

Ngoài ra, Đoàn đã tiến hành cưỡng chế, giải tỏa hơn 5,9 ha, nhổ hơn 7.700 cây cà phê trồng lấn tại các tiểu khu 1789, 1788, 1780, 1792, 1802 trên địa bàn.

Lê Dung

1,270
Viết bình luận mới