VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế

Cập nhật ngày: 11/01/2018 | 09:28 GMT+7

Trong năm 2017, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Đắk Glong (Đắk Nông) tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng tích cực, phương thức sản xuất của người dân có nhiều thay đổi tiến bộ, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn.

Việc đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đã góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện

Nhiều nhóm chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt

Năm 2017, toàn huyện có 16/19 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, phần lớn các nhóm chỉ tiêu về kinh tế đã có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Chỉ trừ chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng trong nhóm chỉ tiêu môi trường là chưa đạt, còn lại tất cả các nhóm chỉ tiêu về kinh tế của huyện trong năm 2017 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực nông nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng và chiếm tỷ lệ lớn, với 65,05% trong cơ cấu tổng giá trị sản xuất toàn huyện. Trong năm qua, nhờ việc người dân tích cực áp dụng sản xuất các giống cây trồng mới, năng suất cao, chất lượng tốt đã góp phần tích cực trong việc thay đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều đạt và vượt so với kế hoạch ban đầu.

Trong năm, toàn huyện đã gieo trồng được hơn 28.000 ha cây trồng các loại, đạt 101,44% kế hoạch. Trong đó, cây lương thực: 2.890,1 ha; cây có củ: 3.742 ha; cây thực phẩm: 890 ha; cây công nghiệp: 18.997,1 ha; cây ăn quả các loại: 1.488 ha… Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 13. 664 tấn.

Cùng với đó, nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ nên dịch bệnh trong chăn nuôi ở các xã luôn được kiểm soát chặt chẽ. Đàn gia súc, gia cầm có biến động giảm vào đầu năm do giá thịt heo, thịt trâu xuống thấp nhưng nhanh chóng được phục hồi và có hướng phát triển khá. Đến cuối năm 2017, tổng lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện là 170.776 con, đạt 103,07% kế hoạch. Số bò cái nền tham gia vào Dự án cải tạo chất lượng đàn bò địa phương và số bê lai sinh ra tăng mạnh, với trên 2.250 con.

Ở khu vực công nghiệp - xây dựng, mặc dù chỉ chiếm 15,74% trong cơ cấu giá trị sản xuất toàn huyện, nhưng cũng đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Trong năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh toàn huyện đạt 146,70 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.211,5 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm trước.

Tổng số hàng hóa vận chuyển toàn huyện đạt 568.171 tấn, tăng 5,2% so với năm trước… Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện được 185.087 triệu đồng, đạt 113,65% so với dự toán giao. Trong đó, phần thuế do UBND huyện quản lý, tổ chức thu trong năm là 37.745 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán…

Kinh tế của địa phương phát triển mạnh, kéo theo đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội cũng luôn được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ.
Triển khai các giải pháp trọng tâm

Năm 2018, huyện Đắk Glong đề ra 19 nhóm chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu cần phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Để thực hiện đạt kết quả cao, nhiều giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế đã được các ngành, địa phương xây dựng và triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Theo đó, huyện chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, nhiều mô hình cây trồng tiêu biểu, lợi thế sẽ được nhân rộng như: sản xuất bơ theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng cây dược liệu…

Mặt khác, các mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã có mức độ chuyên môn hóa và thâm canh cao cũng sẽ được ưu tiên phát triển. Ở lĩnh vực chăn nuôi, huyện cũng tập trung cho việc mở rộng hình thức sản xuất chăn nuôi tập trung, trang trại, phát triển theo hướng hàng hóa. Tăng cường các giải pháp về bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, trong đó tập trung quản lý và bảo vệ vốn rừng hiện có, mở rộng diện tích phục hồi rừng tự nhiên và ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm canh, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.

Trong lĩnh vực công nghiệp, sẽ chú trọng phát triển đa dạng các loại hình sản xuất theo hướng phục vụ cho nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chế biến nông lâm thủy sản cũng như khai thác tốt các nhóm nguyên liệu hiện có trên địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các cơ chế, chính sách của Nhà nước sẽ được các ngành phối hợp triển khai mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vào địa phương.

Ngoài ra, nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế cũng sẽ được các ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh trong năm 2018 như: Nâng cao năng lực hoạt động tín dụng; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế; kiểm tra, thanh tra, giám sát các khoản chi trong cân đối ngân sách nhà nước và các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước...

Huyện cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng; đồng thời, tập trung bố trí vốn giải quyết nợ đọng các công trình, các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2018 và khởi công mới những công trình có tính cấp thiết phục vụ sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội...

Bài, ảnh: Lê Dung

2,010
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?