Đẩy mạnh cải cách để hướng đến một nền hành chính phục vụ

Cập nhật ngày: 03/04/2019 | 09:56 GMT+7

Năm 2019 là năm thứ 4 các địa phương trong tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, huyện Đắk Glong đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác CCHC trên địa bàn.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND huyện Đắk Glong

Chỉ số CCHC tăng

Theo kết quả đánh giá, chấm điểm về CCHC của tỉnh, trong năm 2018, điểm trung bình về chỉ số CCHC của UBND các xã trên địa bàn đạt 78,1 điểm, tăng 6,1 điểm so với năm 2017.

Trong đó, chỉ số CCHC của các xã được chia làm 2 nhóm: Nhóm tốt (chỉ số đạt từ 80-90 điểm) gồm có 2 đơn vị là UBND xã Quảng Hòa và Đắk P'lao; nhóm khá có 5 đơn vị là: Quảng Khê, Đắk Som, Đắk R’măng, Đắk Ha và Quảng Sơn. Với kết quả này cho thấy sự thay đổi rõ nét về chỉ số CCHC của huyện so với năm 2017.

Theo đó, điểm số cũng như giá trị trung bình chỉ số CCHC đã tăng lên đáng kể. Qua đó minh chứng rằng, thời gian qua, UBND các xã đã có sự quan tâm sâu sát đến công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai CCHC. Cùng với đó, trong nội dung Bộ tiêu chí chấm điểm cấp tỉnh, cấp xã đã bám sát và triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Năm 2018, về cơ bản, các xã đã thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn về công tác tự chấm điểm và chuẩn bị tốt, kịp thời các tài liệu kiểm chứng… Một trong những điểm đáng chú ý nhất để minh chứng cho kết quả đạt được đó là việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn giảm và chỉ số CCHC tăng lên một bậc so với năm 2017 đã tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

 

Trong năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp huyện, xã đã tiếp nhận được 62.960 hồ sơ và đã giải quyết được 59.104 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 57.050 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,62%; tỷ lệ hồ sơ quá hạn là 327 hồ sơ, chỉ chiếm 2,51%...

 

Xử lý nghiêm các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn vẫn còn những tồn tại cần sớm khắc phục.
Trong đó, việc xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế, nhất là lĩnh vực đất đai ở cấp xã. Ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân ở một số công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuy có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng tốt nhu cầu công việc, dẫn đến việc tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ chưa đầy đủ, người dân còn đi lại nhiều lần.

Ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực hiện nghiêm, đồng bộ việc xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Đặc biệt, một số công chức địa chính xã có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính, tạo dư luận xấu trong Nhân dân. Việc đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu, đổi mới cơ chế, phương thức chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính triển khai chậm…

Để khắc phục những tồn tại trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong đã ra Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nhất là với các nội dung như: Đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp thuế; đồng thời, kịp thời công bố, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định đánh giá, xếp loại CCHC của tỉnh, huyện để đưa vào tiêu chí mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị. Trong đó, quy trách nhiệm cụ thể, có biện pháp xử lý nghiêm các cán bộ, công chức để thủ tục hành chính trễ hẹn, không có lý do chính đáng, không tổ chức xin lỗi, có thái độ hách dịch, cửa quyền. Đặc biệt, nghiêm cấm việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc hành chính ngoài trụ sở cơ quan. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí công chức, viên chức có kinh nghiệm, chuyên môn, đạo đức tốt làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. Qua đó bảo đảm 100% hồ sơ hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật…

Với sự đổi mới tích cực từ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác CCHC, cùng với quyết tâm đẩy mạnh CCHC từ huyện tới cơ sở, Đắk Glong đang từng bước hướng đến xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ Nhân dân.

Bài, ảnh: Lê Dung

2,475
Viết bình luận mới