Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực thực thi công vụ

Cập nhật ngày: 12/04/2018 | 09:00 GMT+7

Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn, năm 2018, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) tập trung cho hoạt động kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và thực thi công vụ trên địa bàn.

Trong năm 2017, công tác CCHC trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Hoạt động tuyên truyền CCHC được UBND huyện quan tâm triển khai. Các  đơn vị, cơ sở đã tập trung phổ biến và quán triệt thường xuyên về các thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai 476 TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa đúng theo quy định...

Theo Phòng Nội vụ huyện Đắk Glong, trong năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp huyện thực hiện tiếp nhận 7.468 bộ hồ sơ. Trong đó, hồ sơ không đủ điều kiện là 516 bộ; hồ sơ đủ điều kiện: 6.952 bộ; hồ sơ đúng hạn, trước hạn: 5.445 bộ; hồ sơ trễ hạn: 580 bộ…

Để công tác CCHC được thực thi hiệu quả, chất lượng nguồn nhân lực luôn được huyện quan tâm chú trọng. UBND huyện thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, UBND huyện đã xây dựng xong khung năng lực vị trí việc làm và bản mô tả công việc của từng vị trí để trình Sở Nội vụ thẩm định... Địa phương cũng tập trung rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của UBND huyện theo luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy chế phối hợp công tác với các ban, ngành liên quan…

Để tiếp tục nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, năm 2018, UBND huyện sẽ thành lập 4 Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và thực thi công vụ tại tất cả các xã và một số phòng, ban trực thuộc. Huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã đến với người dân. Trong đó, thực hiện rà soát các TTHC còn rườm rà, chồng chéo để đề nghị các cấp có thẩm quyền cắt giảm kịp thời.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đất đai sẽ xây dựng và cụ thể hóa từng quy trình giải quyết TTHC, từ khâu tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả; đồng thời, xác định trách nhiệm, nội dung công việc của từng cá nhân, bộ phận tham gia trong quy trình giải quyết TTHC về lĩnh vực này. Địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai và xác định trách nhiệm của từng công chức liên quan, nếu có sai phạm sẽ xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Khi giải quyết TTHC trễ hẹn, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã phải có văn bản xin lỗi người dân, tổ chức. Cùng với việc tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại Bộ phận một cửa theo hướng khoa học, hiệu quả, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát và đề xuất cắt giảm chi phí thời gian giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong xử lý công việc…

Bảo Anh

3,557
Viết bình luận mới