Đẩy mạnh kiểm soát hoạt động hành chính công

Cập nhật ngày: 10/01/2019 | 08:59 GMT+7

Công bố, công khai hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết, tiếp nhận phản ánh, góp ý công dân và nghiêm túc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn... là một trong những công việc mà huyện Đắk Glong đang đẩy mạnh nhằm kiểm soát hoạt động hành chính công để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

UBND xã Quảng Khê niêm yết, công khai TTHC để người dân tìm hiểu

Theo UBND huyện Đắk Glong, thời gian qua, việc triển khai công tác cải cách hành chính ( CCHC), trong đó kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã được lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã tập trung thực hiện. Nhìn chung, việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của cấp trên cơ bản kịp thời, hiệu quả. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC thực hiện theo đúng quy trình, quy định, công khai, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận TTHC được dễ dàng, hiệu quả. Qua nhiều nỗ lực, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC cơ bản bảo đảm về số lượng và chất lượng nên hầu hết các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Hiện UBND huyện đã niêm yết, đăng tải 404 thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, đối với những thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn, huyện đã nghiêm khắc chỉ đạo các đơn vị đầu mối công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân nhằm từng bước xây dựng môi trường hành chính công khai, cầu thị. Tính riêng trong năm 2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã phải ban hành 29 thư xin lỗi; Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành 2 thư xin lỗi và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ban hành 36 thư xin lỗi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính không đúng thời gian quy định. Cùng với đó, huyện cũng nghiêm túc triển khai thực hiện tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức công dân về quy định hành chính, hành vi hành chính thông qua hòm thư góp ý, Ban tiếp công dân và số điện thoại đường dây nóng. Chính từ tinh thần cầu thị này mà đến nay, qua các kênh, địa phương chưa có phản ánh, kiến nghị thể hiện không hài lòng từ tổ chức, công dân liên quan đến vấn đề này.

 

Theo ông Vũ Tá Long, Chủ tịch UBND huyện Ðắk Glong: Huyện đang tập trung, đẩy mạnh rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với khắc phục các hạn chế trong công tác CCHC, nhất là kiểm soát TTHC. Ðẩy mạnh tuyên truyền về CCHC và quan tâm thực hiện giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục nỗ lực để nâng cao chỉ số CCHC nhằm mang đến sự hài lòng cho Nhân dân.

 

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng cho người dân, UBND huyện tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về giờ làm việc hành chính. Các cấp chấn chỉnh tình trạng đi trễ, về sớm hoặc vắng mặt tại cơ quan. Năm 2018, Đắk Glong ban hành Chỉ thị  về nâng cao tinh thần trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị đều phải coi đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nên góp phần siết chặt kỷ cương công tác.

Tuy nhiên, qua đánh giá, vẫn còn có một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác CCHC, nhất là kiểm soát TTHC. Công tác kiểm soát việc thực thi TTHC tại một số phòng, ban, đơn vị, UBND một số xã đôi lúc chưa nghiêm túc, vẫn còn xảy ra tình trạng chưa kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả, chưa lập phiếu biên nhận hồ sơ, sổ theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC. Không ít trường hợp chưa thực hiện mẫu thông báo bằng văn bản khi hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ... Qua rà soát, việc giải quyết TTHC trễ hẹn ở một số lĩnh vực như: Đất đai; đăng ký kinh doanh... vẫn còn cao. Chậm trong việc rà soát TTHC thuộc thẩm quyền để kiến nghị sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ, đơn giản hóa cho phù hợp.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Khê tận tình giúp Nhân dân hoàn thành TTHC.

Từ thực tế đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 17/KH-UBND về việc kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Đắk Glong; phê duyệt danh sách đầu mối kiểm soát TTHC cấp huyện và cấp xã. Theo đó, địa phương đã tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong cập nhật, niêm yết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ở các xã và Bộ phận một cửa của huyện. Đồng thời huyện cũng chỉ đạo các phòng, ban khắc phục hạn chế trong ban hành các văn bản, kế hoạch về công tác CCHC ở địa phương.

Bài, ảnh: Hồng Thoan

3,037
Viết bình luận mới