Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ

Cập nhật ngày: 02/04/2018 | 10:28 GMT+7

Theo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Đắk Glong thì do thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ nên dịch bệnh trong chăn nuôi trên địa bàn luôn được kiểm soát chặt chẽ.

Nhờ đó, đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đang có hướng phát triển tốt. Trong đó, tổng số gia súc là 22.924 con và gia cầm là 137.776 con. Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số bê lai được sinh ra thuộc Chương trình Cải tạo đàn bò trên địa bàn đã phát triển lên 2.273 con, gồm: 1.095 bê đực và 1.178 bê cái.

Lê Dung

2,092
Viết bình luận mới