HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Động lực thúc đẩy phát triển

Cập nhật ngày: 17/01/2017 | 14:06 GMT+7

Theo UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông) thì trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đã đạt và vượt so với năm trước. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước có sự chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa.

Lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ đều tăng trưởng khá. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt… Trong đó, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có những chuyển biến đáng kể cả về số lượng và chất lượng.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn huyện đã thực hiện được hơn 136 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 995 tỷ đồng, tăng 13,9%. Tổng doanh thu ngành vận tải đạt 115,8 tỷ đồng, tăng 7,2%...

Phấn đấu đến năm 2017, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện toàn huyện Đắk Glong đạt 83,97%

Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được địa phương đẩy mạnh. Trong năm qua, lực lượng chức năng của huyện đã tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện và lập biên bản được 171 vụ vi phạm lâm luật. Thành lập các tổ chốt chặn, quản lý bảo vệ rừng tại các tiểu khu 1685, 1697 thuộc địa giới hành chính xã Đắk Ha, Quảng Sơn... Ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016-2020.

Qua đó, huyện đã phê duyệt được 19 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, với tổng số tiền 21,51 tỷ đồng. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chỉnh lý, thu hồi đất để xây dựng, mở rộng một số công trình. Việc quản lý tài nguyên khoáng sản cũng đã được huyện tập trung triển khai và chỉ đạo tổ chức được 9 đợt truy quét các điểm khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn các xã như: Đắk Ha, Quảng Sơn, Quảng Hòa và Đắk R’măng...

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có định hướng cụ thể cho nhân dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Đẩy mạnh hướng dẫn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu hoạch. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện năm 2016 thực hiện được 27.460 ha, đạt 100,5% kế hoạch; diện tích cây công nghiệp hiện có 18.629 ha, đạt 100,9% kế hoạch...

Thực hiện tái canh được 128 ha cà phê và tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho nhân dân. Đối với hoạt động chăn nuôi, địa phương cũng đã tập trung thực hiện có hiệu quả dự án cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò trên địa bàn. Đến nay, số bò cái nền tham gia vào dự án được 685 con. Số bò cái đã được phối từ đàn bò đực giống là 1.019 lượt, số bê lai được sinh ra là 743 con. Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện hiện có trên 165.000 con, đạt 126,5% kế hoạch...

Năm 2017, huyện Đắk Glong cũng đã đề ra một số chỉ tiêu phát triển kinh tế cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế đạt 13,68%; thu nhập bình quân đầu người đạt 16,7 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 162 tỷ đồng; bảo đảm nguồn nước cho 64% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới và 65% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%...

Theo ông Vũ Tá Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong thì để đạt được các chỉ tiêu đó, địa phương cũng đã kịp thời đề ra các giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời. Trong đó, về phát triển nông, lâm nghiệp, huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ngành chức năng của huyện cũng sẽ tập trung nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ dân và doanh nghiệp.

Việc quy hoạch và triển khai thực hiện ổn định các vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm tăng giá trị thị trường của nông sản cũng sẽ được huyện đẩy mạnh. Việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các thị trường bền vững cũng sẽ được các ngành chức năng của huyện quyết liệt triển khai thực hiện để mang lại hiệu quả cao nhất...

Bài, ảnh: Lê Dung

1,653
Viết bình luận mới