Giải quyết được hơn 57.000 hồ sơ thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 19/01/2021 | 11:05 GMT+7

Trong năm 2020, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong kỳ của toàn huyện là 59.010 bộ. Trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận là 57.028 bộ; số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 1.982 bộ.

Kết quả, ngành chức năng đã giải quyết được 57.689 bộ hồ sơ (57.502 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 187 hồ sơ giải quyết quá hạn); 1.321 hồ sơ đang giải quyết (1.246 hồ sơ chưa đến hạn, 75 hồ sơ số hồ sơ quá hạn).

Ảnh minh họa

Trong năm 2021, huyện sẽ tăng cường kiểm tra đối với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực thi công vụ. Địa phương cũng xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị không thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Bảo Anh

4,287
Viết bình luận mới