Gieo trồng được hơn 29.000 ha cây trồng các loại

Cập nhật ngày: 08/10/2020 | 08:41 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Đến nay, diện tích các loại cây công nghiệp trên địa bàn huyện đang được duy trì ổn định. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện được 29.028 ha, đạt 99,3% kế hoạch.

Ảnh minh họa

Trong đó, diện tích cây lương thực là 2.574 ha, đạt 95% kế hoạch; cây có củ: 2.373 ha, đạt 99,8% kế hoạch; cây thực phẩm: 693 ha, đạt 88% kế hoạch; cây công nghiệp hàng năm: 711 ha, đạt 100,6% kế hoạch; cây ăn quả: 1.911 ha, đạt 100% kế hoạch; cây công nghiệp lâu năm: 20.678 ha, đạt 100,3% kế hoạch.

Bảo Anh

2,686
Viết bình luận mới