Hội nông dân huyện Đắk Glong: Phát huy vai trò hội viên trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 20/02/2019 | 09:25 GMT+7

Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, hội viên Hội nông dân trên địa bàn huyện Đắk Glong đã đóng vai trò quan trọng trong Xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo Hội Nông dân huyện, đây là một trong những phong trào nhận được sự hưởng ứng tham gia mạnh mẽ ở tất cả các cơ sở hội trên địa bàn huyện. Theo đó, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa của chương trình qua nhiều hình thức. Từ sinh hoạt hội, nhóm đến các mô hình kinh tế, các gương người tốt, việc tốt có nhiều đóng góp cho xã hội trong và ngoài tỉnh để tăng cường nhận thức cho nông dân. Chính vì thế, ngày càng có nhiều hội viên tích cực chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xây dựng nông thôn.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thời gian qua, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện đã vận động hội viên nông dân đóng góp được hơn 3 tỷ đồng và hơn 17.000 ngày công lao động để xây dựng nông thôn. Hội viên nông dân đã bỏ ngày công làm mới, sửa chữa được trên 132 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa được khoảng 24 km kênh mương nội đồng, vận động hội viên hiến 8,6 ha đất để làm đường, xây dựng các công trình thủy lợi, làm hội trường thôn, bon, trường học...

Tính đến cuối năm 2018, huyện Đắk Glong đạt 53 tiêu chí NTM, đạt trung bình  7,5 tiêu chí/xã. Theo ông Đặng Cảm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk Glong thì trước những yêu cầu ngày càng cao của Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, Hội chú trọng thực hiện các nhóm chỉ tiêu về bảo đảm, nâng cao đời sống, kinh tế cho hội viên, nông dân như thu nhập, hộ nghèo, tạo việc làm thường xuyên.

Hằng năm, Hội sử dụng đúng mục đích các nguồn vốn từ trung ương, tỉnh, huyện để hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Việc hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, hoạt động có hiệu quả các tổ hợp tác, hợp tác xã cũng được Hội coi là động lực mới để thực hiện tiêu chí số 13 về liên kết, tiêu thụ nông sản chủ lực. Từ đó, động viên hội viên, nông dân tích cực đóng góp sức người, sức của để hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa...

Trần Lê

1,967
Viết bình luận mới