Huyện Đắk Glong: Có 62 khu vực bỏ phiếu bầu cử

Cập nhật ngày: 06/04/2021 | 09:02 GMT+7

Theo Uỷ ban Bầu cử huyện Đắk Glong (Đắk Nông), đến thời điểm hiện tại, UBND huyện đã phê chuẩn 62 khu vực bỏ phiếu.

Trong đó, xã Quảng Khê có 10 khu vực thuộc 10 đơn vị bầu cử; Đắk Plao có 5 khu vực thuộc 5 đơn vị bầu cử; Đắk Som có 10 khu vực thuộc 9 đơn vị bầu cử; Đắk R’măng có 8 khu vực thuộc 8 đơn vị bầu cử; Quảng Sơn có 13 khu vực thuộc 11 đơn vị bầu cử; Đắk Ha có 8 khu vực thuộc 8 đơn vị bầu cử; Quảng Hoà có 7 khu vực thuộc 7 đơn vị bầu cử và 1 khu vực ở Tiểu đoàn 301 thuộc Trung đoàn 994 đóng chân trên địa bàn.

Bảo Anh

2,230
Viết bình luận mới