Huyện Đắk Glong: Gần 90% đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giải quyết

Cập nhật ngày: 11/12/2018 | 09:07 GMT+7

Theo báo cáo của UBND huyện Đắk Glong (Đắk Nông), trong năm 2018, UBND huyện đã tiếp nhận 376 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Trong đó: khiếu nại 10 đơn; tố cáo 21 đơn; kiến nghị, phản ánh 345 đơn. Trong số 376 đơn, có 277 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; 71 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; 28 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Qua phân loại, xử lý, huyện đã giải quyết được 249/277 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ gần 90%. Cùng với đó, Ban tiếp công dân huyện đã tổ chức tiếp 191 lượt với 257 công dân, trong đó: tiếp thường xuyên 177 lượt,194 người; tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND huyện 14 lượt, 63 người.

Trần Lê

1,939
Viết bình luận mới