HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Khoảng 3.900 hộ nghèo thiếu đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt

Cập nhật ngày: 11/09/2019 | 10:58 GMT+7

Theo thống kê, toàn huyện Đắk Glong hiện có khoảng 3.900 hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã vùng III, thôn, bon đặc biệt khó khăn còn thiếu đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt.

Trong đó, hộ không có đất ở: 1.036 hộ; hộ không có đất sản xuất: 45 hộ; hộ thiếu đất sản xuất có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề: 1.927 hộ; hộ thiếu nước sinh hoạt: 894 hộ.

Kết quả thống kê, rà soát này sẽ giúp địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Lê Dung

1,963
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?